Hudba / videoklip

Ukázka v podobě písně Pásli ovce valaši.

Sdílet s přáteli na Facebooku

Hodnocení:

89 % Dobrá písnička Špatná písnička 11 %

80 lidí

Text písně

1. Nesem vám noviny
2. Zelená se louka
3. Vánoční ukolébavka (zpívá Olga Matušková)
4. Vím já kostelíček (& Olga Matušková)
5. Půjdem spolu do Betléma (& Olga Matušková, Waldemar Matuška Jr.)
6. Veselé vánoční hody
7. Tichá noc
8. Jak jsi krásné Jezulátko
9. Chtíc aby spal (zpívá Olga Matušková)
10. Pásli ovce valaši
11. Já bych rád k Betlému
12. Narodil se Kristus Pán (& Štědrý, Pilarová, Chladil, Kubišová, Neckář, Hála, Vondráčková...)


1. Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte
Z betlémské krajiny, pozor dejte
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte

K němužto andělé z nebe přišli
I také pastýři jsou se sešli
Jeho vítali, jeho chválili
Dary nesli

Andělé v oblacích prozpěvují
Narození Páně ohlašují
Že jest narozen, v jeslích položen
Oznamují


2. Zelená se louka

Zelená se louka, na té louce chvojka
Pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka
Pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka

Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl
Že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl
Že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl

Oni nemeškali, hned tam pospíchali
Koledičku na ručičku kdybyste nám dali
Koledičku na ručičku kdybyste nám dali

Jestliže nedáte, potom uhlídáte
Všechny hrnce vám potlučem, co v mísníku máte
Všechny hrnce vám potlučem, co v mísníku máte

A pokličky k tomu, utečeme domů
Protože jste nechtěli dát koledy nikomu
Protože jste nechtěli dát koledy nikomu


3. Vánoční ukolébavka (zpívá Olga Matušková)

Rozmilé děťátko, slyš
K spánku se ukládej již
Matička nad tebou bdí
Pastýřů zpěvy kol zní
Hvězdy se rozlévá zář
Na milou božskou tvou tvář
Nechť se ti krásný zdá sen

Ježíšku malý, spi jen
Ná ná na na na na na na
Ná ná na na na na na na

Rozmilé děťátko, slyš
K spánku se ukládej již
Matička nad tebou bdí
Pastýřů zpěvy kol zní
Hvězdy se rozlévá zář
Na milou božskou tvou tvář
Nechť se ti krásný zdá sen

Ježíšku malý, spi jen
Ná ná na na na na na na
Ná ná na na na na na na


4. Vím já kostelíček (& Olga Matušková)

On:
Vím já kostelíček, na jedné hoři
V tém kostelíčko mramorových dveří
Ej, ej, ej, ej, mramorových dveří

Za těma dveříma tři Marie stále
A zeptáte se jich, jak které říkále
Ej, ej, ej, ej, jak které říkále

Ona:
Té jedné říkále Máří Magdaléna
Té druhé říkále svatá Kateřina
Ej, ej, ej, ej, svatá Kateřina

Oba:
Té třetí říkále Ježíšova matka
Ona nám koledy všem dáti kázála
Ej, ej, ej, ej, všem dáti kázala

Koledy nám dáte z lásky upřímnosti
Ona nám zaplatí v nebeským království
Ej, ej, ej, ej, v nebeským království


5. Půjdem spolu do Betléma (& Olga Matušková, Waldemar Matuška Jr.)

Půjdem spolu do Betléma
Dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty, Janku, na píšťalku
Dudlitidy, dudlitidy, dudlitidy dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

Začni, Kubo, na ty dudy
Dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty, Mikši, na housličky
Hudlitidy, hudlitidy, hudlitidy dá!

Ježíšku, panáčku
Já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty, Vávro, na tu basu
Rum, rum, rum, ruma da!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!


6. Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody
Zpívejte, dítky, koledy
O tom, co se vskutku stalo
Že se lidem narodilo děťátko

O tom, co se vskutku stalo
Že se lidem narodilo děťátko

Potmě leží, nemá svíčky
Na nebi svítí mu hvězdičky
Ty, jež všechen oděv dáváš
Samos nahé a nic nemáš, děťátko

Ty, jež všechen oděv dáváš
Samos nahé a nic nemáš, děťátko

Přišli chudí pastuškové
Zpívali jsou chvály nové
Vítej nám, andělský králi
Tebe jsme zdávna žádali, děťátko

Vítej nám, andělský králi
Tebe jsme zdávna žádali, děťátko


7. Tichá noc

Tichá noc, svatá noc
Jala lid v blahý klid
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí
Hvězdy při svitu u jeslí dlí
V nichž malé děťátko spí
V nichž malé děťátko spí

Tichá noc, svatá noc
Co anděl vyprávěl
Přišel s jasností v pastýřův stan
Zní již s výsostí z všech země stran
Vám je dnes spasitel dán
Přišed Kristus Pán

Tichá noc, svatá noc
Ježíšku na líčku
Boží láska si s úsměvem hrá
Zpod zlaté řasy k nám vyzírá
Že nám až srdéčko plá
Vstříc mu vděčně plá
Vstříc mu vděčně plá


8. Jak jsi krásné Jezulátko

Jak jsi krásné, Jezulátko
V prostřed bídy, nebožátko
Před tebou padáme
Dary své skládáme

Já ti nesu dvě kozičky
By zahřály tvé nožičky
Já zas trošku mlíčka
By skvetla tvá líčka

Já ti nesu veselého
Beránka ze stáda svého
S ním si můžeš hráti
Libě žertovati

A co my ti nuzní dáme
Darovati co nemáme
My ti zadudáme
Písně zazpíváme

Pastuškové už dudají
Zvuky dud se rozléhají
Krásně dudy dují
Všichni prozpěvují

Měj se dobře, Jezulátko
Přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme
Bohu poroučíme


9. Chtíc aby spal (zpívá Olga Matušková)

Chtíc, aby spal, tak zpívala
Synáčkovi
Matka, jež ponocovala
Miláčkovi
Spi, nebes dítě milostné
Pán jsi a Bůh
Pěje ti v lásce celý ráj
Pozemský luh

Miláčku, spi, a zmlkněte,
Andělové
Před Bohem se mnou klekněte
Národové
Sestoupil v pravdě Boží Syn
Na naši zem
Přinesl spásu, pokoj svůj
Národům všem


10. Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši
Při betlémské salaši
Pásli ovce valaši
Při betlémské salaši

Hajdom, hajdom, tydlidom
Hajdom, hajdom, tydlidom

Anděl se jim ukázal
Do Betléma jít kázal
Anděl se jim ukázal
Do Betléma jít kázal

Hajdom, hajdom, tydlidom
Hajdom, hajdom, tydlidom

Běžte, lidé, pospěšte
Ježíška tam najdete
Běžte, lidé, pospěšte
Ježíška tam najdete

Hajdom, hajdom, tydlidom
Hajdom, hajdom, tydlidom

On tam leží v jesličkách
Ovinutý v plenčičkách
On tam leží v jesličkách
Ovinutý v plenčičkách

Hajdom, hajdom, tydlidom
Hajdom, hajdom, tydlidom

Maria ho kolébá
Svatý Josef mu zpívá
Maria ho kolébá
Svatý Josef mu zpívá

Hajdom, hajdom, tydlidom
Hajdom, hajdom, tydlidom

Hajej, ninej, Děťátko
Posvátné pacholátko
Hajej, ninej, Děťátko
Posvátné pacholátko

Hajdom, hajdom, tydlidom
Hajdom, hajdom, tydlidom


11. Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému
K Ježíšku malému
Mám doma křepeličku
A pěknou žežuličku
Ty mu odvedu

Bude žežulička
Vyrážet Ježíška
U hlavičky jeho sedávat
Líbezně mu bude kůkávat
Ku, kuku
Ku, kuku
Zdráv buď, Ježíšku!

Bude žežulička
Vyrážet Ježíška
U hlavičky jeho sedávat
Líbezně mu bude kůkávat
Ku, kuku
Ku, kuku
Zdráv buď, Ježíšku!


12. Narodil se Kristus Pán (& Štědrý, Pilarová, Chladil, Kubišová, Neckář, Hála, Vondráčková...)

Narodil se Kristus Pán, veselme se
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám, nám narodil se

Jenž prorokován jest, veselme se
Ten na svět poslán jest, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám, nám narodil se

Člověčenství naše, veselme se
Ráčil vzíti na se, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám, nám narodil se

Goliáš oloupen, veselme se
Člověk jest vykoupen, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám, nám narodil se

Informace

Přidáno: 2. 3. 2016 - 17:43 | Aktualizováno: 8. 3. 2016 - 17:05 | Kategorie: Alba | ID: 5371

Přispěvatelé: Karel

Web používá cookies. OK Info