Hudba / videoklip

Hodnocení:

88 % Dobrá písnička Špatná písnička 12 %

64 lidí

Text písně

Jaroslav Marvan:
Tady to nedopadne dobře
Tady se jednou něco stane

Jaromír Hanzlík:
Už se stalo, pane purkrabí

Jaroslav Marvan:
Ale vidíš

Jaromír Hanzlík:
Ambrož se dvěma zbrojnými pacholky
Kteří pomáhali v kuchyni
Spálili kaši pro hradní stráž
Takže se vznítila plamenem
Jo, Řešek přišil špatně pentle na královskou korouhev
Hned ji zase odpáral
A mladý pan Zajíc z Dobříše vynalezl mandl
A málem na něm přišel o ruku

Jaroslav Marvan:
Zadrž, pane Pešku
Nemuč starého muže

Jaromír Hanzlík:
Naštěstí povolil dřív mandl než pan Zajíc

Jaroslav Marvan:
Pane Šenku, je dobře postaráno o našeho urozeného hosta?

Jaromír Hanzlík:
Hosta?
Už jsou tu dva, pane purkrabí

Jaroslav Marvan:
Dva?

Jaromír Hanzlík:
Jó, milosti králi cyperskému Petrovi přibyl společník vévoda bavorský Štěpán

Jaroslav Marvan:
S celou družinou?

Jaromír Hanzlík:
Ne, bez fraucimóra

Jaroslav Marvan:
No stačí bez fraucimóru
Rád bych věděl, co tu chce

Jaromír Hanzlík:
Naši urození hosté si právě prohlížejí hrad

Jaroslav Marvan:
A co říkají

Jaromír Hanzlík:
Král Petr se ptal, kdepak jsou komnaty fraucimór

Jaroslav Marvan:
Ale myslím, co říkal vévoda bavorský a ne...

Jaromír Hanzlík:
O hradu jen to nejlepší
Že je to div světa i století
Že si tu podávají ruku přepych severu s obrazností východu

Jaroslav Marvan:
Hm, to bylo hezky řečeno

Waldemar Matuška:
Nezdá se ti, pane vévodo
Že té dokonalosti a nádheře schází koruna

Miloš Kopecký:
Čekám císaře tak k večeru
Jeho milost sice ještě netuší, že jsem tu
Ale o to příjemnější překvapení to pro něj bude
Mám důležité jednání

Waldemar Matuška:
Já nemyslím císaře

Miloš Kopecký:
Jakou jinou korunu by tvoje urozenost mohla myslet

Waldemar Matuška:
Ten přepych nemohl být vytvořen kvůli rameni svatého Víta
Anebo lopatce svaté Kateřiny

Miloš Kopecký:
Jak já znám císaře, mohl

Waldemar Matuška:
Ne, to všechno bylo vyhotoveno pro ženu
Anebo pro ženy

Miloš Kopecký:
Tvá milost se mýlí
Neznáš zbožnost Karlovu

Waldemar Matuška:
Cožpak zbožnost vylučuje lásku

Miloš Kopecký:
No, někdy se to dává těžko dohromady

Waldemar Matuška:
Naopak, vládce je zbožnost a zbožnost je láska, pane vévodo

Miloš Kopecký:
To je ďábelská myšlenka

Informace

Přidáno: 17. 12. 2015 - 6:29 | Aktualizováno: 25. 11. 2019 - 14:14 | Kategorie: Mluvené slovo | ID: 15639

Přispěvatelé: Karel

Web používá cookies. OK Info